RC Zamosc

DYSTRYKT 2230

Get Adobe Flash player

Zamość

W słoneczna niedzielę 23-go sierpnia Zamojski Klub Rotariański zorganizował niewielki ale dobrze wyposażony punkt medyczny. Celem było badanie gęstości kości wszystkich chętnych zamościan, szybko, sprawnie i nieodpłatnie. Ekipa medyczna to Elżbieta, Bogdan i Tomasz Szymańscy wspomagani przez Jerzego Liberadzkiego. Akcja była skuteczna, przebadano kilkadziesiąt osób, a ogólne stwierdzenie o stanie zdrowia układu kostnego pacjentów prowadzi do dość optymistycznych wniosków. Tylko nieliczni dostali wskazanie do kontrolowania i zachowawczego leczenia. Wszystko działo się na Rynku Wielkim, w gościnnych progach kawiarni "Padwa", a piękna pogoda sprawiła, że ulokowany w kawiarnianym ogródku punkt medyczny cieszył się zainteresowaniem.W dniu 04.08.2015 r. podczas spotkania inauguracyjnego Roku Rotariańskiego 2015-2016 Prezydent Jerzy Liberadzki wręczył odznakę klubową nowej członkini RC Zamość kol. Elżbiecie Szymańskiej.


Mamy zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w X jubileuszowych Mistrzostwach Dystryktu 2230 RI, w strzelaniu sportowym, które odbędą się w dniu 05.09.2015 roku w Zamościu, na strzelnicy sportowej / obok Rotundy Zamojskiej /. Początek imprezy o godz. 9.00. Podsumowanie wyników, wręczenie nagród oraz bankiet planujemy na godz. 17.00 w restauracji Corner Pub przy ulicy Żeromskiego 6 . Ze swojej strony zapewniamy pełną profesjonalną obsługę, wiele sportowych emocji i wyśmienitą zabawę. Do zobaczenia w Zamościu Poniżej formularz zgłoszeniowy oraz lista rekomendowanych hoteli. Wystarczy nacisnąć adres strony www hotelu i dokonać rezerwacji. Życzymy miłego pobytu i do zobaczenia w Zamościu.

Jerzy Liberadzki

18-ego lipca zamojscy rotarianie w towarzystwie osób bliskich i zaprzyjaźnionych spłyneli odcinkiem rzeki Tanew między Osuchami a Pisklakami. Organizatorem imprezy i komandorem  spływu byl Bogdan Szymański Sekretarz RC Zamość 2015/2016, któremu pomocną dłoń podała małżonka Ela. Wywrotkę zaliczyła jedna osada: Zbigniew Żukowski oraz Sylwester Borkowski. Finał miał miejsce z zagrodzie "Roztocze" w miejscowości Obsza gdzie miedzy innymi degustowano lokalne potrawy i napoje.


W lipcu członkowie RC Zamość rozpoczęli zbiórkę książek przeznaczonych dla biblioteczki członków Klubu Seniora. Księgozbiór jest umieszczony w pomieszczeniach Zarządu Rejonowego PCK gdzie Seniorzy korzystają również z zajęć rehabilitacyjnych.


30 czerwca w siedzibie klubu Rotary Zamość w Corner Pub odbyło się Uroczyste przekazanie insygniów Służby w obecności Członków Rotary Klub i zaproszonych Gości, ustępujący Prezydent Ryszard Łuczyn podziękował wszystkim Rotarianom za współpracę w latach 2014-2015 po czym przekazał insygnia Prezydenckie nowemu Prezydentowi Jerzemu Liberadzkiemu. Nowy Prezydent przedstawił skład nowego Prezydium na lata 2015-2016 i składy komisji, V-ce Przewodniczący zamojskiego Klubu Rotary Mirosław Piwkowski wydeklamował słowa hymnu Rotariańskiego napisanego przez Moola po czym nastąpiła część nieoficjalna gdzie w kuluarach Corner Pub rozmawiano o perspektywach i przyszłości Klubu. Tego dnia również uhonorowaliśmy szefa Inter Country Committees Poland-Ukraine kolege Ryszard ŁuczynW dniach  26-28 czerwca 2015 w malowniczym Truskawcu miała miejsce ostatnia wspólna Konferencja Dystryktu 2230,  będąca podsumowaniem wyników roku Rotariańskiego 2014-2015. Obrady  i oficjalne przekazanie insygniów służby rotariańskiej pomiędzy Oleksim Kozhenkinem i Panią Gubernator 2015/2016 Barbarą Pawlisz odbyły sie w  hotelu "Mirotel". Na zakończenie obrad uczestnicy i goście konferencji spotkali się na uroczystym bankiecie, podczas którego kończący swą kadencję Gubernator Oleksi Kozhenkin podziękował wszystkim  za rok  wspólnej pracy, wręczajac dyplomy i wyróżnienia. Między innymi Ryszard Łuczyn został wyróżniony statuetką i dyplomem za sprawną organizację ICC Polska -Ukraina i  współpracę z tą częćsią Dystryktu. Nasz klub był reprezentowany przez Prezydenta Ryszarda Łuczyna,Krzysztofa Borga, Ryszarda Antosa wraz z małżonką, Włodzimierza Bentkowskiegi i Annę Kaczmarczyk. Po obradach był czas na zwiedzanie Truskawca i może odnalezienie dawnych klimatów minionego czasu. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się we Lwowie gdzie nasi przyjaciele z zaprzyjaznionych klubów podróżujący wraz z nami mogli choćby poczuć namiastkę tego czym jest to miasto.

23 czerwca 2015- nasz klub odwiedził rotarianin Stanisław Dąbrowski, członek RC Lublin Centrum. Obdarował nas wszystkich dziełem swojej wieloletniej pracy- "Słownikiem biograficznym harcerzy lubelszczyzny w II wojnie światowej ". Oto tekst o naszym klubie,który Stanisław zamieścił w swojej kszążce:

Zamojski Klub Rotariański

Rotary Club Zamość powstał w 1994 roku. Jest częścią Rotary International, organizacji o globalnym zasięgu, której celem jest utrwalanie pokoju, pogłębianie współpracy międzynarodowej oraz działalność charytatywna związana z przeciwdziałaniem ubóstwu, chorobom, analfabetyzmowi czy fatalnym warunkom sanitarnym, w jakich ciągle żyją miliony ludzi. RC Zamość od początku swojej działalności wpisał się w programy związane z wymienionymi celami. Przez ponad 20 lat swojego istnienia był organizatorem wielu inicjatyw związanych głównie ze zdrowiem i oświatą. Przekazaliśmy różnym instytucjom zamojszczyzny między innymi ultrasonograf, fotele dentystyczne, specjalistycznye materace, wanny, sprzęt rehabilitacyjny czy urządzenia do badania słuchu, wreszcie ostatnio przeprowadzamy szczepienia przeciw rakowi szyjki macicy. Oświatę wspomagamy sprzętem komputerowym, wyposażaniem pracowni, wysyłaniem na stypendia zagraniczne uczniów i studentów , a od jakiegoś czasu fundowaniem stypendiów dla uzdolnionej młodzieży. Był też udział w organizacji szkoły w Indiach , w zakupieniu dla niej podstawowego szkolnego sprzętu. Inne międzynarodowe programy to także udział w budowie studni w Kamerunie, organizacja darów dla Polonii na Ukrainie czy wakacji dla dzieci z tego kraju. Ta właśnie miedzynarodowa współpraca, wspólne programy z Rotarianami z Francji, Anglii, Finlandii, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i innych krajów czy wymiana młodzieży to jedna z metod utrwalania pokoju na Świecie poprzez wzajemne poznawanie różnych narodów. Nie bez znaczenia były programy realizowane na rzecz lokalnej społeczności - kolacje wigilijne i zbiórki odzieży dla ubogich, okazjonalna pomoc w przypadkach losowych czy organizacja kolonii dla sierot.Większość z tych przedsięwzięć zrealizowana została przy udziale Fundacji Rotary. W odróżnieniu od wielu organizacji charytatywnych kluby Rotary nie mogą przeznaczać zebranych środków na własne istnienie a Fundacja ta, po zaakceptowaniu konkretnego programu dodaje do niego od 25 do 50% zgromadzonych w klubie kwot. Tym samym zebrane pieniądze zostają pomnożone. Fundacja jako współsponsor sprawdza ich wydatkowanie. Zasoby Fundacji Rotary pochodzą ze składek Rotarian ze wszystkich krajów.Ta krótka wzmianka o Zamojskim Klubie Rotariańskim i Rotary International ma na celu propagowaniewiedzy o tej ciągle mało znanej organizacji i zachęcenie zainteresowanych do współpracy z nami. Kluby Rotary są w wielu miastach, zawsze więc w niedalekim zasięgu. Pojawiła się dzięki gościnności i zaproszeniu przez naszego przyjaciela, Rotarianina Stanisława Dąbrowskiego, którego właśnie ukazująca się drukiem praca jest  dowodem ważnych i ponadczasowych rotariańskich wartości.

Włodzimierz Bentkowski

RC Zamość

Kwiecień 2015


W dniu 27.06.15 r został odsłonięty na ścianie Przedszkola nr 1 fresk autorstwa Vico Calabro, w ramach III Międzynarodowego Festiwalu Fresków " Frescopolis ". Jednym z głównych sponsorów był Klub Rotary Zamość co zostało uhonorowane umieszczenie rotariańskiego koła w kompozycji fresku. Na spotkaniu z autorem projektu fresku, które odbyło się 23.06  klub reprezentowali Anna Kaczmarczyk i Włodzimierz Bentkowski.
12.06.2015 r. XV lecie RC Jarosław. Uroczystość odbyła się w Pałacu w Ożańsku. Klub RC Zamość reprezentował Jerzy Liberadzki, Mirek Piwkowski, Bogdan Szymański.
Na zaproszenie  RC Puławy w dniu 30 maja w Kochanowie na terenie"Rancza w Brzozach" uczestniliśmy w spotkaniu z okazji 20- lecia  finansowania przez klub z Puław zajęć z hipoterapii dla dzieci imłodzieży niepełnosprawnej.  Podczas spotkania z dziećmi i ich rodzicami odbył sie pokaz  zajeć i wspólne ognisko. Po pożegnaniu młodzierzy dalsze biesiadowanie i loteria fantowa  trwały do wieczora w miłej atmosferze. Klub nasz był reprezentowany przez Prezydenta Ryszarda Łuczyna, Asystenta Gubernatora Włodzimierza Bentkowskiego i czlonka klubu Annę Kaczmarczyk.W dniu 19 maja nasze wtorkowe spotkanie odwiedzili goście z RC Jarosław. Przywieżli zaproszenie na bal z okazji XV-lecia działalności ich klubu, który to odbędzie się 12 czerwca w pałacu w Ożańsku. Zaproszenie spotkało się z dużym entuzjazmem wśród naszych kolegów. Zapewne będzie liczna grupa z RC Zamość i  odbędzie się tam wspaniała uroczystość !!!XX lat Rotary Club Wolsztyn, 9.06.2015


16.05.2015 Grupa  zamojskich rotarian uczestniczyła w  I Rotariańskim off-Roadzie. Organizatorem byl kolega Rotarianin Rafał Pasieka, w kadencji 2015/2016 Przewodniczący Komitetu Klubowego Public Relations. Rajd miał miejsce na bezdrożach Roztocza gdzie nawet potezne jeepy nie zawsze wytrzymywały przeciwności natury. Powiekszyliśmy grono naszych znajomych o Klub pasjonatów ekstremalnych doznań.