2018 Archiwum

Wręczenie stypendiów dla najzdolniejszych uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zamościu.

20 grudnia 2018 roku, zgodnie z uchwałami podjętymi przez RC Zamość, miało miejsce wręczenie corocznych stypendiów dla najzdolniejszych uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zamościu. Stypendia są przyznawane przez nasz klub w ramach prowadzonego od wielu lat klubowego programu stypendialnego dla najbardziej uzdolnionej młodzieży zamojskich szkół ponadpodstawowych. Również w tym roku, tradycyjnie przed Świętami Bożego Narodzenia, na podstawie wskazania Dyrekcji Szkoły Muzycznej, stypendia otrzymali:

Piotr Tymura – w klasie fortepianu

Karol Maciocha – w klasie wiolonczeli

Malwina Piwińska – w klasie akordeonu

W trakcie uroczystości, życząc wyróżnionym wielu sukcesów i dalszego rozwoju talentu, stypendia wręczył Prezydent RC Zamość, Ryszard Antos.

Wizyta RC Zamość u Przyjaciół w Kielcach

19 listopada 2018 roku delegacja Rotary Club Zamość, Sylwester Borkowski i Jerzy Liberadzki, odwiedziła Przyjaciół z Rotary Club w Kielcach.

Zasadniczym celem wizyty było finansowe wspomożenie bliskich Joanny Michel Parre, uczennicy         z miejscowości CULLACAN w Meksyku która w ramach wymiany młodzieży organizowanej przez RI, aktualnie przebywa u wytypowanej rodziny w Kielcach.

Meksyk w ostatnich tygodniach dotknęły klęski żywiołowe- powodzie i huragany, które zniszczyły szczególnie północ kraju, w którego regionie zamieszkuje rodzina Joanny. Koledzy z RC Kielce wystąpili z inicjatywą finansowego wspomożenia rodziny dziewczynki, sami przekazując na ten cel kwotę 2000 USD.

Nasz czek wręczony Prezydentowi kieleckiego Klubu opiewał na kwotę 1000 PLN i został przyjęty z wdzięcznością. W dowód sympatii otrzymaliśmy symboliczne serduszko.

Był też czas na wymianę doświadczeń i programów klubowych, wspólne foto i wymianę klubowych proporczyków –

                                               Warto jest pomagać!

  1. Liberadzki

Wschodnie Kresy

fot 1O kołomyjskim cmentarzu na Przykarpaciu napisano dużo różnych artykułów jak w Polsce, tak i na Ukrainie. Ta największa nekropolia na Kresach mieści  ciekawą historię o przodkach, o wydarzeniach z tamtych czasów, o walce za odzyskanie przez Polskę 100 lat temu niepodległości.

 Dziś, doskonale rozumiemy, że w każdej wojnie wynikają jeńcy i osoby internowane. Tak też było w  1918 roku podczas wojny polsko-ukraińskiej. Właśnie, od 6 grudnia 1918 roku na terytorium ZUNR  w Kołomyi w  siedmiu nieogrzewanych barakach  bez  podłogi, gdzie temperatura sięgała – 22 stopni, utrzymywano do 5000  internowanych Polaków, Niemców, Węgrów, Rumunów, Ukraińców. Baraki zbudowane w bagnistej okolicy miasta Kosaczów wcześniej wykorzystano dla utrzymywania bydła. Od chłodu, głodu i tyfusu zmarło od 800 do 1300 internowanych.

  Pochowano ich w północnej części historycznego polskiego cmentarza. Przez wiele lat w tym miejscu zachował się pomnik w kształcie krzyża, oplecionego masywnym łańcuchem. Kilkaset symbolicznych mogił u podnóża tego postumentu zdewastowano. Połamane krzyże leżały latami w zaroślach. Poruszały sumienia rodaków z Kołomyi i zagranicy którzy jeszcze pamiętają świetność tej nekropolii.

fot2

100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości stało się okazją, aby uporządkować  miejsce spoczynku wielu patriotów. Podjęła się tego zadania Stanisława Patkowska-Kołusenko – prezes Towarzystwa Kultury Polskiej „Pokucie”, którą wsparli parafianie kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem św. Ignacego Lojoli, zatroskani o los historycznej nekropolii. Dotacje na odtworzenie  tej kwatery przekazała Fundacja „Wolność i Demokracja”.

Do tej ogromnej pracy dołączyli się wolontariusze, miłośnicy zabytków z Wrocławia, którzy przyjeżdżają tu w ramach projektu „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Jest to patriotyczna akcja Fundacji „Studio Wschód”, a dzięki wrocławskiej dziennikarce Grażynie Orłowskiej-Sondej już od 10 lat młodzi ludzie z Macierzy część wakacji spędzają w Kołomyi.
fot3

W tym roku uczniowie i ich wychowawcy  z Międzylesia, Żurawiny i Ścinanki Średniej  wspólnie z uczniami Polskiej Szkoły Sobotniej im. Stanisława Vincenza w pocie czoła pracowali przy odtworzeniu kwatery żołnierzy ofiar z Kosaczewa. Większość krzyży wydobyto z podziemi, zarośli i oczyszczono. Odlano 200  nowych krzyży, które ustawiono w rzędach wokół pomnika. W porządkowaniu cmentarza  i wywiezieniu ściętych chaszczy pomogły władze miasta: wicemer Bogdan Fedoruk i kierownik służby komunalnej Roman Dżaman, którzy bywali tam codziennie.

I oto 27 października uroczyście otwarto odnowiony memoriał i wojskową kwaterę cmentarza. W uroczystości wzięli udział liczni goście – delegacja „Rotary Klub” i harcerze z Zamościa, wspaniały chór Towarzystwa Kultury Polskiej im. F. Karpińskiego z Kałusza.

Słowo do zebranych od Konsulatu Generalnego RP we Lwowie wygłosiła konsul Barbara Pawłowska, która podziękowała TPK „Pokucie” za ogrom ofiarnych prac.

 Wiązanki kwiatów, znicze w ten dzień były hołdem zmarłym i świadectwem że pamięć nie wygasa.

 Tego dnia polskie patriotyczne  koło miłośników zebrało się w Domu Kultury „Народний дім”. Na scenie wszystkie występy poświęcone były wielkiej dacie. Duże wrażenie i rzęsiste owacje  zasłużyły dzieci z wokalno-tanecznego zespołu „Kwiaty Pokucia” z kołomyjskiej szkoły, grupy „Dzwony” i „Trembita”. Słowo polskie, kultura polska, tradycje żyją w Kołomyi, a więzi przyjaźni stają się coraz mocniejsze. 

Roman WORONA
(Dziennikarz z Kołomyi)

P.S.
Niestety, tydzień później, w noc z 4 na 5 listopada dokonano aktu barbarzyństwa – wyrwano i zdemolowano 95  krzyży. Aczkolwiek w ciągu dwóch dni siłami miasta wszystko na cmentarzu zostało odnowione.

100 – lecie niepodległości RP w Kołomyi

Przed czterema laty członkowie RC Zamość z inicjatywy naszego członka Rafała PASIEKI podjęli decyzję o objęciu patronatem polskiej sobotniej szkoły w Kołomyi. Przez kolejne lata zaopatrywaliśmy dzieci w pomoce szkolne, sprzęt komputerowy, wyremontowaliśmy pomieszczenia szkolnej łazienki. Corocznie opłacamy czynsz za wynajem przez szkołę pomieszczeń oraz media.


W bieżącym roku, tym razem korzystając z zaproszenia Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej, Pani Stanisławy PATKOWSKIEJ – KOŁUSENKO, udaliśmy się do Kołomyi aby wziąć udział w uroczystościach uświetniających setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Rzeczypospolitą. Towarzyszyła nam 23 – osobowa grupa harcerzy z hufca im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu. 25 listopada 13 – osobowa grupa członków RC Zamość z Prezydentem Klubu Ryszardem ANTOSEM i osobami towarzyszącymi wyposażona w prezenty dla dzieci – uczniów polskiej szkoły ( podręczniki, zeszyty, materiały piśmienne, plecaki ) oraz kartony zniczy i wiązanki kwiatów przekroczyła szczęśliwie granicę z Ukrainą. W godzinach wieczornych dotarliśmy do…….. Kamieńca Podolskiego. Postanowiliśmy odwiedzić bowiem Podole i miejsca gdzie nasi pradziadowie walczyli z najeżdżającymi ich ziemie hordami Tatarów, Turków i Kozaków. Na trasie naszego przejazdu znalazł się również Chocim i Okopy Trójcy Świętej. Tam rodziła się nasza Rzeczypospolita, tam oddawali za jej niepodległość życie Polacy. Pełni wrażeń, na kolacji wylądowaliśmy już w Kołomyi.


Sobotę rozpoczęliśmy uczestnictwem w Mszy św. odprawionej przez polskiego księdza w polskim kościele w intencji polskich jeńców wojennych internowanych przez Ukraińców w obozie w Kosaczowie pod Kołomyją w 1918 roku. Z powodu głodu, chorób, nieludzkiego traktowania ok.1300 żołnierzy zmarło. Należy również wspomnieć, że ich losy podzielił kwiat polskiej inteligencji Kołomyi. Ich pamięci poświęcony jest odrestaurowany pomnik i odtworzone mogiły zniszczone w latach 60-tych ubiegłego stulecia i systematycznie dewastowane przez kolejne 10 – lecia. Cmentarz w Kołomyi jest największą polską nekropolią na Pokuciu. Dzięki staraniom Fundacji „ Wolność i Demokracja”, TV POLONIA oddz. we Wrocławiu, młodzieży ze szkół regionu Dolnego Śląska, członkom Towarzystwa Kultury Polskiej „POKUCIE” oraz polskiej społeczności w Kołomyi jest on systematycznie porządkowany. Prawdopodobnie od przyszłego roku do tej akcji włączą się zamojscy harcerze. Po poświęceniu grobów przez księdza głos zabrała Konsul Generalny we Lwowie Pani Barbara PAWŁOWSKA wskazująca na doniosłość uroczystości w sytuacji, gdy mamy możliwość czcić 100 – lecie naszej niepodległości na obczyźnie, która kiedyś leżała w granicach Rzeczypospolitej.

W uroczystości udział brali również nasi harcerze oraz chór dzieci z polskiej szkoły. Towarzyszyła nam kamera TV POLONIA i redaktor Pani Grażyna ORŁOWSKA –SONDEJ. Dał się zauważyć brak zaproszonych przedstawicieli lokalnej, ukraińskiej administracji. Pod pomnikiem złożono wiązanki biało – czerwonych kwiatów, na mogiłach zapłonęły znicze. W drodze powrotnej z cmentarza tradycyjnie odwiedziliśmy pomnik Adama Mickiewicza składając u jego stóp kwiaty. W godzinach popołudniowych w sali widowiskowej Domu Polskiego obejrzeliśmy okazjonalny spektakl przygotowany przez dzieci z polskiej szkoły i zaproszonych artystów. Były momenty, że uroniliśmy niejedną łzę, słuchając polskich pieśni i wierszy w wykonaniu młodych artystów, utwierdziliśmy się w przekonaniu , że dla takich chwil warto przejechać setki kilometrów. Pani Prezes TKP zwracając się do naszej zamojskiej grupy w kuluarach powiedziała: Wasza obecność w dniu dzisiejszym na tej sali jest dla nas wielkim zaszczytem i nie wyobrażam sobie tej uroczystości bez was. Miłym akcentem było wystąpienie Pani Konsul. Jak poprzednio nie odnotowaliśmy obecności zaproszonych władz miasta.


W godzinach wieczornych spotkaliśmy się w siedzibie szkoły z nauczycielami i członkami Towarzystwa Kultury Polskiej. Patron szkoły Stanisław VINCENZ był polskim prozaikiem, eseistą, znawcą i miłośnikiem Huculszczyzny i Pokucia. Założycielem szkoły jest TKP „POKUCIE”, działające od 1997 roku, liczące obecnie 58 członków. Zatrudnionych w niej jest aktualnie trzech nauczycieli prowadzących zajęcia dla ponad 90 – ciorga dzieci. Zmniejszenie stanu osobowego słuchaczy jest prawdopodobnie spowodowane wprowadzeniem do szkół ukraińskich języka polskiego ( w miejsce rosyjskiego). Znajomość naszego języka jest dla Ukraińców warunkiem niezbędnym dla uzyskania Karty Polaka. W Polsce widzą oni szansę dla kształcenia swoich dzieci i miejsce pracy dla siebie.

W drodze powrotnej odwiedziliśmy naszych kolegów z zaprzyjaźnionego RC Lwów – Leopolis. Po wymianie aktualnych proporczyków nastąpiły zaproszenia na przyszłoroczne imprezy klubowe.

Wróciliśmy do kraju. Pozostały wspomnienia i refleksje i mocne postanowienie, że wrócimy tam, aby pomagać rodakom będącym w potrzebie, często na łasce i niełasce obecnej władzy.

Rotarianie w przedszkolu - 23.10.2018

W dniu 23.10.2018 R., przedszkole nr 12 w Zamościu odwiedzili przedstawiciele RC Zamość, Prezydent Ryszard Antos oraz Elżbieta Szymańska i Henryk Gajewski – członkowie naszego klubu. Jako goście zostaliśmy bardzo serdecznie powitani przez panią dyrektor Dorotę Szewczyk. Dzieci zostały zapoznane z głównymi założeniami ruchu rotariańskiego oraz działaniami charytatywnymi podejmowanymi przez nasz Klub. W prezencie przynieśliśmy dzieciom zestawy książek oraz materiały multimedialne, które posłużą im w dalszej nauce. Dla uświetnienia naszego spotkania, przedszkolaki wystąpiły z tańcem „Biedronek” oraz zaśpiewały piosenkę „Przedszkole drugi dom”. W podzięce za dary serca pani dyrektor wręczyła naszym przedstawicielom pisemne podziękowanie, a reprezentacja przedszkolaków, wykonane własnoręcznie przez dzieci obrazki.

Serce rośnie. MP

XIII Mistrzostwa Dystryktu 2231 RI
w strzelaniu z broni sportowej - 08.09.2018

W dniu 08.09.2018 roku, już po raz trzynasty spotkali się pasjonaci oraz sympatycy strzelectwa sportowego, na zawodach o Puchar Gubernatora Dystryktu 2231 RI, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zamościa. Wobec nieobecności Gubernatora, reprezentował go asystent Dorian Flis z RC Lublin. W zawodach uczestniczyło 7 trzyosobowych zespołów, między innymi z RC Janów Lubelski oraz RC Jarosław. W załączonym protokole z zawodów podane są końcowe wyniki rywalizacji. Tradycyjnie zakończenie imprezy miało miejsce w restauracji „ Corner Pub”. Zwycięzcy otrzymali nagrody oraz wyróżnienia, a całość poprowadził Prezydent RC Zamość Ryszard Antos.

W przyszłym roku, w związku z obchodami 25 lecia istnienia naszego klubu, zawody strzeleckie będą miały szczególny charakter, dlatego już dziś koleżanki i kolegów serdecznie zapraszamy.

XXXI Czteroetapowy Bieg Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny 29.08.2018 – 01.09.2018

Tradycyjnie, jak w każdym roku, członkowie RC Zamość zadecydowali o wsparciu finansowym kolejnej edycji Biegu Pokoju. Bieg ze względu na swój charakter, oddaje hołd Dzieciom Zamojszczyzny, których tragiczny los łączy się z historią naszego regionu. Wraz z imprezami towarzyszącymi, jest swoistą lekcją historii, a naszym obowiązkiem jest aby pamięć o tych zdarzeniach sprzed ponad 70 lat czcić i kultywować.

Trasa biegu liczy około 100 km. W bieżącym roku w imprezie wystartuje około 200 zawodników obojga płci, również niepełnosprawnych. Meta i start poszczególnych etapów będą miały miejsce w Zamościu, Zwierzyńcu, Skierbieszowie i Krasnobrodzie.

J.Liberadzki

Czarny Łabędź nasz nowy przyjaciel.

Piękny okaz czarnego łabędzia z zamojskiego ZOO został objęty finansowym sponsoringiem RC Zamość. W ten sposób Klub stara się pomagać ogrodowi zoologicznemu oraz fundacji TECTUM w stworzeniu właściwych warunków dla ekspozycji okazów fauny.

Przypominam że w ubiegłym roku pod naszą kuratelą była lama o wdzięcznym imieniu RUDA, która decyzją Dyrekcji zamojskiego ZOO, zmieniła miejsce zamieszkania.

J.Liberadzki

Spotkanie z Panem Bogdanem Szyszko - 26.06.2018

W dowcipny sposób p. Bogdan Szyszko przedstawił fragmenty życiorysu Bolesława Leśmiana – zwłaszcza okresu zamojskiego, obfitującego bardziej w życie towarzyskie i uczuciowe niż twórcze. Wydaje się być dziwnym dlaczego znawcy literatury uważają Leśmiana za najwybitniejszego poetę okresu międzywojennego. Może kontrowersyjny sposób bycia, skandaliki towarzyskie, karykaturalne zachowania powodowały, że skupiał na sobie uwagę otoczenia i miłośników poezji.
Faktem pozostaje, że w życiu śmietanki towarzyskiej Zamościa, pozostawił po sobie niezatarte wspomnienia niekoniecznie jako poeta i nieudany rejent lecz również jako „lodołamacz damskich serc”.
J. Liberadzki

„Leśmianowy Srebroń”,

26 maja 2018 roku, przed siedzibą Rotary Club Zamość – restauracją „Corner Pub”, w ramach imprezy „Ulica Poetycka – literacki Zamość”, miało miejsce odsłonięcie rzeźby zatytułowanej „Leśmianowy Srebroń”, autorstwa Bartłomieja Sęczawy, ufundowanej przez członków RC Zamość.

Srebroń, tytułowa postać z wiersza Bolesława Leśmiana umieszczonego w zbiorze „Napój ciernisty”, to … niepoprawny istnieniowiec, poeta, znawca mgły i wina, w sieć rymów łowi srebrne myszy… Inicjatywa Klubu wpisuje się w zamiar stworzenia ulicy wspomnień o Leśmianie, poecie który w latach 1922-1933 mieszkał, tworzył i pracował jako rejent w Zamościu.

Bolesław Leśmian, pierwotnie Bolesław Lesman ur. 22.01.1877 roku w Warszawie, był czołowym przedstawicielem literatury XX- lecia międzywojennego. Studia prawnicze ukończył w Kijowie – po I wojnie światowej, jesienią 1918 r. osiedlił się w Hrubieszowie, skąd praktykując jako rejent przeniósł się do Zamościa. Okres „zamojski” był mniej płodny w dokonania literackie, zasłynął natomiast z dokonań „towarzyskich” poety, który w końcu, w niesławie, w 1933 roku przeniósł się do Warszawy.

Fundacja im. Jana Bulewicza

W dniu 22.06.2018 roku, w trakcie uroczystego zakończenia roku szkolnego w PLSP w Zamościu, miała miejsce miła uroczystość wręczenia stypendium finansowego im. Jana Bulewicza dla Weroniki Nowak, uczennicy wytypowanej przez Dyrekcję PLSP w Zamościu. Poza grupą przyjaciół Jana Bulewicza, skupioną wokół żony artysty, pani Joanny Bulewicz, członkiem Fundacji jest także Rotary Club Zamość.

W uroczystości udział wzięli członkowie RC Zamość, członek RC Zamość Elżbieta Szymańska oraz Prezydent – Henryk Gajewski.

Program badań ortopedycznych w zamojskich szkołach

W dniu 12.06.2018 r. zakończyliśmy pilotaż programu badania dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej dla stwierdzenia wad postawy i zaburzeń chodu. Badaniem objęto około 70 dzieci Zespołu Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu. Blisko 70% badanych dzieci wymaga leczenia ortopedycznego i rehabilitacji. Badanie przeprowadził kolega Lech Sikora, ortopeda, Członek RC Zamość. Program będzie kontynuowany w kolejnych zamojskich szkołach.

Stypendium dla ucznia Państwowego Liceum
Sztuk Plastycznych w Zamościu 6.06.2018

Spotkanie z panią Joanną Bulewicz było związane z realizacją stypendium dla wytypowanego przez Dyrekcję ucznia Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. RC Zamość regularnie, corocznie, finansowo wspiera projekt zainicjowany przez grupę przyjaciół Bolesława Bulewicza – zmarłego artysty rzeźbiarza, skupioną wokół jego małżonki.
Ceremonia wręczenia stypendium miała miejsce w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego 2017/2018 w PLSP. RC Zamość reprezentował Prezydent – Henryk Gajewski  oraz Ela Szymańska, odpowiedzialna za prowadzony przez nasz Klub fundusz stypendialny.
J. Liberadzki

Wolsztyn k/Zamościa lub jak kto woli, Zamość k/Wolsztyna

W dniu 15.05.2018 r spotkaliśmy się z zaprzyjaźnionym klubem RC Wolsztyn. Odwiedziliśmy naszych przyjaciół w Wolsztynie na ich cotygodniowym zebraniu. Powodem naszego wyjazdu było nadanie członkostwa honorowego RC Zamość kolegom Witoldowi Koberskiemu i Krzysztofowi Piotrowskiemu z RC Wolsztyn.

Tradycyjnie spotkanie odbyło się w serdecznej atmosferze.
Henryk Gajewski – Prezydent RC Zamość
Ryszard Antos – Sekretarz RC Zamość

Dr. Danek Szymański z cyklu: "Zadbaj o swoje zdrowie"

Święto Narodowe 3 Maj

Tradycyjnie jak co roku, w dniu święta Narodowego 3 Maja – rocznicy uchwalenia Konstytucji w 1791 roku, delegacja RC Zamość złożyła symboliczną czerwoną różę na tablicy upamiętniającej wizytę Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zamościu w dniu 17.10.1922 roku. Nasz klub reprezentowali: Henryk Gajewski – Prezydent RC Zamość, Sylwester Borkowski – Wice Prezydent Klubu oraz Ryszard Antos – Sekretarz Klubu. Udział przedstawicieli naszego klubu w obchodach rocznicowych konstytucji 3 Maja pozostanie tradycją RC Zamość.

"Byliśmy, jesteśmy, będziemy" 26 kwietnia 2018

W dniu 26 kwietnia 2018 r w Centrum Kultury Filmowej w Zamościu odbyła się impreza patriotyczna z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pod tytułem  „Byliśmy,jesteśmy,będziemy”. Wykonawcami byli najmłodsi zamojscy artyści – przedszkolacy z Przedszkoli Nr 7 i 12 w Zamościu – pod opieką swoich wychowawców. Przedstawili spektakl słowno – muzyczny o burzliwych dziejach Polski i Polaków od zarania – wojów Mieszka i Chrobrego – po okres współczesny.

Wśród osób zaproszonych do udziału w imprezie znaleźli się przedstawiciele naszego Klubu. Obecny Prezydent – Henryk Gajewski pogratulował młodym wykonawcom i podziękował przekazując  im dwie torby słodkości, co spotkało się z gorącym aplauzem ze strony artystów, jak też wszystkich zgromadzonych w sali.

Jako rotarianie jesteśmy obecni wśród naszego najmłodszego pokolenia  i to jest ważne w ich wychowaniu i przygotowaniu do życia w społeczeństwie

Programy Stypendialne - 17.04.2018

W dniu 17.04.2018 roku na kolejnym spotkaniu Klubu, doszło do spotkania z pierwszym stypendystą RC Zamość, Panem Damianem Miechowiczem, aktualnie Dyrektorem Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego w Zamościu.

W 1994 r. nasz Gość otrzymał z Klubu dotację, która pozwoliła mu na opłacenie wydatków związanych z rozpoczęciem studiów. Z racji zajmowanego stanowiska, Pan Miechowicz podzielił się z nami informacjami dotyczącymi działań promocyjnych na rzecz naszego miasta, które corocznie odwiedzają tysiące turystów z całego świata. Rozmawialiśmy na temat nowych inwestycji ( filharmonia ) i problemach Zarządu Miasta związanych m. in. z poszukiwaniem inwestora dla zagospodarowania Pałacu Zamoyskich ( np. hotel, centrum konferencyjne ).

Na przykładzie naszego Gościa wnioskujemy, że nasz program stypendialny, przeznaczony dla młodzieży zamojskich szkół ponadgimnazjalnych jest celowy i wymaga kontynuacji ( aktualnie Klub funduje stypendia dla 5 wyróżniających się uczniów ).

Odwiedziny Asystenta Gubernatora - 10.04.2018

Gościliśmy Asystenta Gubernatora naszego Dystryktu na kadencje 2017/2018 oraz 2018/2019, Doriana Flisa z RC Lublin. Korzystając z jego obecności, dyskutowaliśmy na temat:
– działań podejmowanych przez  Gubernatora Dystryktu 2017/2018
– gospodarki finansowej prowadzonej przez Dystrykt  / brak przejrzystości /
– zachowań poszczególnych Oficerów Dystryktu
– polityki personalnej i tworzenia się elit wewnątrz Dystryktu
– brak wsparcia dla Klubów spoza grupy wyróżnianych
– braku umiejętności prowadzenia spotkań i szkoleń
– istnienia jedynej w swoim rodzaju Federacji Polskich Klubów Rotary, co w obecnej chwili jest bezsensowne, poza stworzeniem „czapy „ nad Dystryktem.
Podsumowując, wszystko co powyższe prowadzi do deprecjacji idei Rotary i nie dziwią decyzje niektórych klubów o wystąpieniu ze struktur Dystryktu.
J.Liberadzki

W 1994 r. nasz Gość otrzymał z Klubu dotację, która pozwoliła mu na opłacenie wydatków związanych z rozpoczęciem studiów. Z racji zajmowanego stanowiska, Pan Miechowicz podzielił się z nami informacjami dotyczącymi działań promocyjnych na rzecz naszego miasta, które corocznie odwiedzają tysiące turystów z całego świata. Rozmawialiśmy na temat nowych inwestycji ( filharmonia ) i problemach Zarządu Miasta związanych m. in. z poszukiwaniem inwestora dla zagospodarowania Pałacu Zamoyskich ( np. hotel, centrum konferencyjne ).

Na przykładzie naszego Gościa wnioskujemy, że nasz program stypendialny, przeznaczony dla młodzieży zamojskich szkół ponadgimnazjalnych jest celowy i wymaga kontynuacji ( aktualnie Klub funduje stypendia dla 5 wyróżniających się uczniów ).

Przedswiąteczne spotkanie 27 marca 2018

W dniu 27 marca 2018 r., jak co roku tradycyjnie przed Świętami Wielkanocnymi, miało miejsce uroczyste spotkanie członków naszego klubu. Wszystkich zebranych powitał Prezydent RC Zamość Henryk Gajewski i złożył serdeczne życzenia w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy. Następnie korzystając ze szczególnego charakteru spotkania Prezydent Klubu wręczył odznakę rotariańską nowemu członkowi naszego Klubu, którym został Leszek Sikora, lekarz medycyny.

Od Zarządu i członków Klubu oraz osób im towarzyszących, Leszek otrzymał życzenia satysfakcji w pełnieniu służby rotariańskiej oraz kreatywności w niesieniu pomocy potrzebującym. Jak zawsze w okresach przed świętami, z inicjatywy naszego przyjaciela Danka Szymańskiego, zebraliśmy w kapelusz datki na zakup karmy dla podopiecznych schroniska dla zwierząt w Zamościu. Ela i Danek Szymańscy patronują tej tradycji i dostarczają zakupiony prowiant do schroniska.

Uczestnicy spotkania w doskonałych humorach podzielili się tradycyjnym jajeczkiem, po czym. Czas wypełniły rozmowy i opowieści kolegów „podróżników” oraz nowe dowcipy.  i tradycyjnie trudno było nam się rozstać, choć pozostała w nas nadzieja że wkrótce znowu.

Wielkanoc zyczenia Rotary Zamość 2018

VII Charytatywne Ostatki Karnawałowe na rzecz
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym
„Krok za krokiem”

Rotary Club Zamość uczestniczył w VII Charytatywnych Ostatkach Karnawałowych na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu. Podczas imprezy wręczyliśmy rycinę Twierdzy Zamość jako dowód uznania za całokształt działalności na rzecz dzieci niepełnosprawnych na Zamojszczyźnie.

Pomnik w Równem – Ukraina

W odpowiedzi na apel Stowarzyszenia Wołyński Rajd Motocyklowy, Zarząd RC Zamość podjął inicjatywę nawiązania współpracy pomiędzy naszymi organizacjami w celu realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie pomnika upamiętniającego polskich legionistów, którzy polegli w obronie Równego przed nacierającą armią bolszewicką Budionnego w 1920 roku.

Na cmentarzu, na którym miałby powstać pomnik, jest pochowanych 323 legionistów w bezimiennych grobach. Personalia wszystkich legionistów są znane i znajdują się w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie. Ideą budowy pomnika jest przywrócenie pamięci poległych żołnierzy.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich rotarian o wsparcie naszej inicjatywy. Będzie to wspólne, rotariańskie dzieło w upamiętnianiu zapomnianych kart historii. Przewidywany koszt budowy pomnika to suma około 10 000 zł.

Licząc na Wasze wsparcie, podajemy numer rachunku do wpłat, z dopiskiem „Pomnik”:

Odbiorca RC Zamość      21 1750 0012 0000 0000 2342 5807

Lista nazwisk poległych legionistów oraz zgromadzona dokumentacja wraz ze zgodą Mera Miasta Równe na budowę pomnika, umieszczone są na stronie internetowej RC Zamość. www.rotary.zamosc.pl

Zamość 16.01.2018 r

Rotarianie kolędują jak co roku 07.01.2018

Tradycyjnie, jak każdego roku z okazji Święta Trzech Króli, na Rynku Wielkim w Zamościu, organizowany jest koncert kolęd i pastorałek. W tej edycji na scenie zaprezentowało się kilkanaście zespołów, w tym również członkowie RC Zamość. Wśród przedstawionych pastorałek znalazła się jedna, skomponowana dla nas, specjalnie na tę uroczystość przez naszego członka honorowego Mariana Szewerę.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress