2019 Archwium

KOLĘDOWANIE 22 GRUDNIA 2019 ROKU

WIGILIA 2019

STYPENDIA 2019 – SZKOŁA MUZYCZNA

W dniu 20 grudnia 2019 roku w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej odbył się cudowny koncert wigilijny, podczas którego tradycyjnie przedstawiciele RC Zamość wręczyli stypendia finansowe dwóm uczniom wskazanym przez Dyrekcję Szkoły.

Oglądając występy młodych artystów utwierdzamy się w potrzebie kontynuacji prowadzonego przez nasz Klub „Programu Stypendialnego dla Uzdolnionej Młodzieży” .

STYPENDIA 2019 – Liceum Sztuk Plastycznych 

W dniu 19 grudnia 2019 roku w Auli Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu odbyło się uroczyste Spotkanie. Uczniowie przygotowali Jasełka na podstawie „ Opowieści Wigilijnej” Karola Dickensa.  W spotkaniu uczestniczyli nasi koledzy – członkowie RZ Zamość: prezydent Krzysztof Bork, Elżbieta Szymańska, Sylwester Borkowski oraz Robert Nowosad, którzy wręczyli stypendia artystyczne uczniom Liceum wskazanym przez Dyrekcję Szkoły. Tym razem stypedia otrzymały: Alicja Siemko z klasy IIIb i Karolina Szyduczyńska z klasy IIb.

Uczennicom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz rozwoju talentu!

W dniu 13 grudnia br., delegacja naszego Klubu w osobach członków Zarządu: Krzysztofa Borka – Prezydenta, Jerzego Liberadzkiego – V-ce Prezydenta i Sylwestra Borkowskiego – Skarbnika, została przyjęta przez Prezydenta Miasta Zamość, P. Andrzeja Wnuka.

Celem wizyty było podziękowanie za pomoc okazaną przez władze miasta przy organizacji obchodów powstania RC Zamość. Pan Prezydent oraz Pani Barbara Godziszewska zostali uhonorowani pamiątkowymi statuetkami / P. Basia dodatkowo bukietem pięknych kwiatów /.

Wybory nowych władz Klubu na przyszłą kadencję 2020/2021

10.12.2019 roku odbyły się wybory nowych władz Klubu na przyszłą kadencję 2020/2021 oraz wybór Prezydenta Nominata na kadencję 2021/2022.

  • Prezydent Elekt – Jerzy Liberadzki
  • V-ce Prezydent – Mirosław Piwkowski
  • Sekretarz – Lech Sikora
  • Skarbnik – Adam Budzyński

Komisja Rewizyjna:

  • Maria Zygo – Przewodnicząca Komisji
  • Janusz Nowosad – Członek Komisji
  • Robert Nowosad – Członek Komisji

Prezydent Nominat na kadencję 2021/2022:

  • Zbigniew Żukowski

Pomnik na cmentarzu w Równem

W dniu 08.12.2019 roku w siedzibie Klubu odbyło się spotkanie członków Zarządu z Prezesem Polsko-Ukraińskiego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego im. T.O. Sosnowskiego w Równem, p. Jarosławem Kowalczukiem.

Obecni byli również członkowie Klubu: Elżbieta Szymańska i Mirosław Piwkowski.

Protokolarnie przekazano p.  Prezesowi fundusze przeznaczone na budowę pomnika poświęconego polskim żołnierzom poległym w 1920 roku w walce z sowieckimi wojskami i pochowanym na cmentarzu w Równem.

Pomnik powstaje z inicjatywy Stowarzyszenia „Wołyński Rajd Motocyklowy „, RC Zamość i Polsko-Ukraińskiego Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Równem. Pieniądze gromadzone na specjalnym, odrębnym koncie bankowym pochodzą z datków i składek motocyklistów, członków RC Zamość i rotarian z naszego Dystryktu 2231.

Planowane odsłonięcie obelisku przewidziano na lipiec 2020 roku.

Powstał Komitet Międzykrajowy POLSKA – WĘGRY

( INTER COUNTRY COMITEE – ICC )

W dniu 03 grudnia br. Na spotkaniu w Jarosławiu zawiązał się Komitet Międzykrajowy POLSKA – WĘGRY. Jego przewodniczącym został Zbigniew Dziedzicz RC Jarosław. Obecny był Krajowy Koordynator Komitetów Międzykrajowych Ryszard Łuczyn.

RC Zamość reprezentowali:

– Krzysztof Bork

– Jerzy Liberadzki

– Zbigniew Gumuliński

Wśród członków założycieli znaleźli się również przedstawiciele RC Chełm, RC Kraków Zamek Niepołomice, RC Zamość Ordynacki i RC Jarosław.

Jerzy Liberadzki

BĘDZIE ROTARACT ???

Na spotkaniu w dniu 19.11.2019 roku gościliśmy przedstawicieli Komendy Hufca ZHP im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu, członków Stowarzyszenia „Czerwony Smok „ oraz grupę wolontariuszek z opiekunką z PLSP w Zamościu. Goście otrzymali podziękowania z okolicznościowymi statuetkami, jako wyraz wdzięczności członków Klubu za pomoc okazaną przy organizacji obchodów Jubileuszu 25 lecia RC Zamość.

Po dwugodzinnej wymianie spostrzeżeń dotyczących działalności i organizacji Rotary, zebrani wyrazili chęć dalszej współpracy przy różnego typu przedsięwzięciach.

Część obecnych wyraziła wolę zasilenia szeregów naszego chóru na grudniowy koncert kolęd organizowany przez Zamojski Dom Kultury na Zamojskiej Starówce.

Dzieje Ordynacji Zamojskiej.

W dniu 12.11.2019 roku , na zaproszenie Zarządu RC Zamość, wizytę w klubie złożył historyk pan dr Jacek Feduszka. Spotkanie było poświęcone historii Ordynacji Zamojskiej. 

11 listopada 2019 roku. Uczestniczymy w obchodach Święta Niepodległości

na Rynku Wielkim w Zamościu

24 październik – ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z POLIO

Jest nas dwadzieścia troje !!!

Rotariańska rodzina RC Zamość powiększyła się o dwoje nowych członków. W dniu 22 października bieżącego roku na uroczystym zebraniu Klubu, na mocy uchwały Zgromadzenia Członków RC Zamość, przyjęliśmy do swojego grona pedagoga – Edytę Panas i zamojskiego przedsiębiorcę – Roberta Nowosada. Było rodzinnie i uroczyście, co dokumentują poniższe fotografie.

100 lat PCK

LOGO100 lat temu – 18 stycznia 1919 roku na posiedzeniu w Hotelu Bristol w Warszawie, pod honorowym przewodnictwem Heleny Paderewskiej utworzono Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża, którego pierwszym Prezesem został Paweł Jan Sapieha.

Początki tej największej organizacji humanitarnej sięgają roku 1863, kiedy na pomysł jej stworzenia wpadł szwajcarski finansista Henri Dunant wstrząśnięty widokiem dogorywających rannych po bitwie pod Solferino w 1850 roku w trakcie wojny francusko – austriackiej.

Od momentu powstania PCK niosło pomoc rannym na polach bitew, powołało instytucję sióstr PCK i szkolne koła aktywizujące młodzież do działań społecznych. W latach 20-tych ubiegłego wieku stworzono Stacje Kropli Mleka. W 1935 roku rozpoczęto zorganizowaną działalność na rzecz krwiolecznictwa. W 1943 roku przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża brali udział w identyfikowaniu pomordowanych przez sowietów polskich oficerów   w lesie katyńskim. Czas wojny to pomoc niesiona Żydom w warszawskim getcie i więźniom obozów koncentracyjnych, udział w ewakuacji ludności cywilnej po powstaniu warszawskim. Po zakończeniu wojny Biuro Informacji PCK prowadziło poszukiwania zaginionych i pomagało repatriantom.

W 1957 roku narodził się ruch honorowych dawców krwi, powstały Kluby HDK. Rok wcześniej PCK jako pierwszy zareagował na apel Węgierskiego Czerwonego Krzyża „krew dla braci Węgrów”. Od 1972 roku w dniach 22 – 26 listopada obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK.

W okresie stanu wojennego PCK pomagało internowanym przekazując leki, środki higieny  i żywność.

Organizacja prowadzi szkolenia z udzielania pierwszej pomocy i międzynarodowego prawa humanitarnego. W PCK działa 19 grup ratownictwa. Aktualnie uczestniczy w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa /FEAD/.

„Dobre dzieciństwo procentuje” – to nowa inicjatywa PCK na stulecie organizacji. Jest to strategiczny program, który scala wszystkie działania pomocowe organizacji na rzecz dzieci   z rodzin potrzebujących.

RC Zamość od lat współpracuje z lokalnym Zarządem Rejonowym PCK biorąc udział w organizacji konkursu „Gorączka Złota”, pomagając w wyposażeniu biblioteczki i Sali rehabilitacyjnej dla seniorów. W bieżącym roku członkowie Klubu z racji jubileuszu organizacji postanowili przeznaczyć środki finansowe dla produkcji materiałów promocyjnych dokumentujących stuletnią działalność PCK.

25 – lecie Rotary Club Zamość – 05.10.2019

            05 października dźwięk dzwonu i hymn Rotary w Sali Consulatus zamojskiego Ratusza zainaugurowały obchody jubileuszu 25 lecia RC Zamość.

            Wśród znakomitych Gości znaleźli się: Gubernator D 2231 Pani Małgorzata Wojtas, Prezydent Miasta Zamościa Pan Andrzej Wnuk, Wójt Gminy Zamość Pan Ryszard Gliwiński, PDG Leszek Alojzy Gzella i GienadijKrojczyk, delegacje Klubów – RC Biała Podlaska, RC Chełm Lubelski, RC Lublin, RC Lublin Centrum, RC Lublin Stare Miasto, RC Janów Lubelski, RC Jarosław, RC Puławy, RC Katowice, RC Zamość Ordynacki, RC Lwów Leopolis oraz 19 osobowa grupa naszych Przyjaciół z RC Wolsztyn. Obecna była Prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej „Pokucie” w Kołomyi Pani Stanisława Patkowska-Kołusenko, Dyrektorzy Szkół, których młodzież jest objęta naszym funduszem stypendialnym, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

            Zebranych powitał Prezydent RC Zamość Krzysztof Bork. Dokonania Klubu na przestrzeni ćwierćwiecza przedstawił V-ce Prezydent RC Zamość Jerzy Liberadzki.

            Trzech członków Klubu: Bogdan Szymański, Henryk Gajewski i Ryszard Antos otrzymało z rąk Pani Gubernator medale Paul Harris Fellow.

            Władze miasta, za działalność na rzecz lokalnej zamojskiej społeczności, wyróżniły Klub i indywidualnie kolegę Jerzego Liberadzkiego medalami „Zasłużony dla Zamościa”. Odznaczenia wręczył osobiście Prezydent Pan Andrzej Wnuk.

            W części artystycznej uroczystości wystąpił dziecięcy zespół wokalny „Kwiaty Pokucia” reprezentujący uczniów Polskiej Sobotniej Szkoły w Kołomyi oraz stypendyści Klubu z Państwowej Szkoły Muzycznej w Zamościu. Gwiazdą tej części programu był niewątpliwie 9 letni Piotruś w repertuarze szopenowskim, uczeń klasy fortepianu, stypendysta RC Zamość i RC Zamość Ordynacki. Standing ovation i bis!

            Wystąpienia Gości i przedstawicieli Klubów wskazały na rolę Rotary w naszym życiu. Udowadniamy codziennie, że w dzisiejszym świecie pełnym mowy nienawiści, hejtu, dzielenia społeczeństwa są ludzie dobrej woli pragnący czynić dobro.

            W godzinach wieczornych, tradycyjnie, w salach Hotelu Artis odbył się bankiet jubileuszowy połączony z licznymi atrakcjami, m.in. występem pary tanecznej – medalistów Mistrzostw Polski ze Szkoły Tanecznej Pana Janusza Myki. Tort jubileuszowy wylicytowali Przyjaciele z RC Wolsztyn. Przy doskonałej muzyce i wykwintnym menu bawiliśmy się do wczesnych godzin dnia następnego.

            Ze zdarzeń towarzyszących należy wymienić stoisko filatelistyczne i numizmatyczne, gdzie można było nabyć karty i koperty z okolicznościowym stemplem Poczty Polskiej oraz serie znaczków pocztowych wydanych na okoliczność naszego jubileuszu.

            Nie sposób nie zatrzymać się dłużej na wizycie „naszych dzieci” z Polskiej Szkoły w Kołomyi. Pieczę nad nimi sprawowali zamojscy harcerze zapewniając zakwaterowanie w rodzinach oraz liczne atrakcje. W trakcie ich występu w Sali Consulatus otrzymaliśmy wzruszającą, wyciskającą łzy z oczu lekcję patriotyzmu.

            Wkraczamy w kolejne 25 lecie z dwoma gotowymi projektami, realizowanymi w najbliższych miesiącach:

– wyposażenie pracowni poligraficznej Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych

– budowa pomnika Legionistów poległych w 1920 roku w obronie Równego na cmentarzu w Równem

            Życzymy sobie zdrowia i pomyślności w realizacji naszych celów wspólnie z całą społecznością rotariańską. Naprawdę – ludzi dobrej woli może być więcej.

 

Jerzy Liberadzki

Uroczystości 25-lecia Rotary Club Zamość w Sali Consulatus zamojskiego Ratusza.

Bankiet Jubileuszowy w Hotelu Artis .

25 LAT MINĘŁO…

06 kwietnia 1993 roku z inicjatywy członków Rotary Club Lublin doszło w Zamościu  do pierwszego spotkania założycielskiego klubu prowizorycznego. Założenia ruchu rotariańskiego przedstawiali  nie żyjący już Prof. Grzegorz Leopold SEIDLER i Prof. Jerzy Łopatyński – w późniejszym okresie członek honorowy naszego Klubu. Rozpoczęły się pierwsze spotkania, przygotowano statut i regulamin. 13 kwietnia 1993 roku w Sądzie Wojewódzkim w Zamościu  został zarejestrowany Zamojski Klub Rotariański. Pierwsze władze stanowili: Zbigniew LITWAJTIS – Prezydent, Szczepan SEMCZUK – Wiceprezydent, Anuta MAZUR – Sekretarz, Adam BACHTA – Skarbnik. Niestety, żadna z w/w osób z różnych powodów nie jest już czynnym członkiem rotariańskiej Rodziny. Ostatecznie Rotary Club Zamość  został oficjalnie zagnieżdżony przez  francuskich rotarian z RC Comines i przyjaciół    z RC Lublin. Kartę Rotary International Klub otrzymał 20 września 1994 roku a uroczysty Charter Day miał miejsce 01 października 1994 roku. Koniecznym jest wspomnieć w tym miejscu o osobie Gunnara Fjellandera, szwedzkiego rotarianina, wielkiego przyjaciela i moderatora ruchu rotariańskiego w Polsce.

Kolejne lata a jest ich 25, pozwoliły Klubowi wpisać się na stałe w krajobraz zamojskiej społeczności. Liczne akcje charytatywne przyniosły mieszkańcom  naszego miasta i organizacjom pozarządowym wymierne efekty. Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i sportowych, stworzenie funduszu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamojskich szkół, inne  bardzo różnorodne działania na rzecz lokalnej społeczności zaowocowały przyznaniem Klubowi w 2016 roku przez RI SIGNIFICANT ACHIEVEMENT AWARD.

Współpraca z francuskimi rotarianami inspirowana przez przewodniczącego Komitetu Polska – Francja, Janusza LASKOWSKIEGO, reprezentowanymi przez Marcela STEFANSKIEGO i EDUARDA LEZONA zaprocentowała w latach  2004 i 2008 dwoma dużymi grantami, skierowanymi do Ośrodka dla Dzieci Niepełnosprawnych „Krok za Krokiem” – stworzeniem Sali Doświadczania Świata i wyposażeniem pracowni komputerowej w specjalistyczny sprzęt i pakiety edukacyjne przystosowane dla potrzeb dzieci z deficytami intelektualno – fizycznymi. W kolejnych przedsięwzięciach tym razem o wymiarze międzynarodowym naszym francuskim partnerem był  RC  Guingamp z jego nieodżałowanym Prezydentem Marcelem DUQUESNAY. Przy współpracy z RC Melksham/ Anglia/ wspólnie wyposażyliśmy w sprzęt szkołę w m. Gokulapuram w hinduskim stanie MADRAS. Do Indii trafiliśmy po raz wtóry odpowiadając na apel RC RAJKOT, realizujący program podróży dookoła świata poprzez stworzenie kolekcji lalek – jako jedne z pierwszych znalazły się tam lalki z naszego regionu. Dzięki przyjaciołom z RC Wolsztyn zawędrowaliśmy na kontynent afrykański gdzie   w KAMERUNIE pomogliśmy w budowie studni. Kolejnym naszym dużym programem było szczepienie dziewczynek w mieście i regionie przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego wywołującego raka szyjki macicy. Wspólnie z RC of ALASTARO i Dystryktem z Finlandii stworzyliśmy kolejny matching grant  a zgromadzone fundusze pozwoliły na zakup szczepionek i wykonanie szczepień w gm. Zamość. Z ubolewaniem należy stwierdzić, że kolejne jednostki administracyjne rezygnowały w następnych latach ze współpracy  mimo spotkań i propozycji z naszej strony. Jedynie gm. Zamość kontynuuje szczepienia z własnych funduszy.

W 2016 roku podjęliśmy decyzję o objęciu patronatem Polskiej Sobotniej Szkoły w Kołomyi, pomocy dla ukraińskiej Polonii tam mieszkającej i współpracy z Towarzystwem Kultury Polskiej „POKUCIE”. Opłacamy zobowiązania finansowe związane z wynajmem budynku, mediami, bieżącymi remontami, staramy się wyposażać dzieci w sprzęt szkolny. Każdego roku odwiedzamy naszych rodaków stanowiących zanikającą enklawę polskości, żyjących często na granicy ubóstwa ale starających się kultywować tradycje i pamięć o Polsce. Znamienne są słowa Pani Prezes  Towarzystwa, które skierowała do nas w czasie ostatniej wizyty „…dopóki wy tu przyjeżdżacie dopóty tu będzie Polska…” Naszą ideą zaszczepiliśmy zamojskich harcerzy.

Wspomagając zamojską służbę zdrowia i wychodząc naprzeciw jej zapotrzebowaniom ufundowaliśmy ultrasonograf dla Stowarzyszenia Chirurgów na wyposażenie Oddziału Chirurgicznego Szpitala im. J.Pawła II. Był to nasz pierwszy matching grant zrealizowany w 1997 roku. Rok wcześniej przekazaliśmy dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie specjalistyczną wannę dla niepełnosprawnych – dar Polonii wiedeńskiej. W 2002 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Laryngologii otrzymało od nas mobilny audiometr do badania słuchu u dzieci. Stowarzyszeniu Kobiet po Mastektomii  sprezentowaliśmy stół do masażu, Ośrodkowi Pobytu Dziennego dla Osób Niepełnosprawnych przy ZR PCK sprzęt rehabilitacyjny… a Klub otrzymał Odznakę Zasłużony dla PCK III st.

Klubem partnerskim pozostaje od kilku lat RC LVIV Leopolis. Nasze kontakty mogą pozostawiać nieco do życzenia – z jednej strony niewielka odległość, z drugiej zawirowania na scenie politycznej, nie zawsze przyjazne zachowania przy przekraczaniu granicy. Reaktywacja tych kontaktów powinna być zadaniem na najbliższe miesiące.

Nie samą pracą człowiek żyje! Naszym koronnym, corocznym przedsięwzięciem są Mistrzostwa w Strzelaniu z Broni Sportowej o Puchar Gubernatora Dystryktu pod patronatem Prezydenta M. Zamościa. Są okazją do współzawodnictwa, świetnej zabawy, utrzymywania kontaktów pomiędzy klubami. Z kolei członek naszego Klubu jest zdobywcą III miejsca w dystryktalnych zawodach golfowych. Zimą, słynne w okolicy rotariańskie kuligi gromadzą również naszych przyjaciół, sympatyków klubu. Zaś latem na kajakach spływamy uroczymi wodnymi szlakami. Rokrocznie organizujemy bale charytatywne, dochód z których przeznaczamy na naszą działalność dobroczynną.

Jesteśmy stowarzyszeniem ze statutem organizacji pożytku publicznego co wymaga od nas bardzo skrupulatnego przestrzegania zasad księgowości. Ale jest to też źródło dochodu. Dysponując określonymi zasobami finansowymi z okazji jubileuszu 25 – lecia podjęliśmy decyzje o wyborze donatora klubowego grantu. Będzie nim ponownie Ośrodek dla Dzieci Niepełnosprawnych „ Krok za Krokiem’ i wyposażenie pracowni poligraficznej.

XIV Mistrzostwa Dystryktu 2231 w strzelaniu z broni sportowej o Puchar Gubernatora 07.09.2019

07.09.2019r na strzelnicy sportowej w Zamościu odbyły się kolejne, XIV – te Mistrzostwa Dystryktu 2231 RI w strzelaniu z broni sportowej organizowane przez RC Zamość. Zgromadziły 42 zawodników z RC Jarosław, RC Janów Lubelski, RC Słupsk, RC Wolsztyn, RC Zamość Ordynacki i RC Zamość oraz grono przyjaciół i sympatyków naszego Klubu podzielonych na czternaście 3 – osobowych zespołów. Panią Gubernator Dystryktu, która objęła honorowy patronat nad imprezą reprezentował Kolega Dorian FLISz RC Lublin – przedstawiciel Gubernatora na rejon Lubelszczyzny. Zawody zaszczycił swoją obecnością, tradycyjnie Prezydent m. Zamościa Pan Andrzej WNUK. Doskonała organizacja Mistrzostw była zasługą Kol. Zbyszka ŻUKOWSKIEGO. Piękna pogoda, znakomity catering, przemiła atmosfera sprawiły, że bawiliśmy się znakomicie.

Najlepszym strzelcem łącznie w strzelaniu z pistoletu sportowego i karabinka okazał się Zbyszek ŻUKOWSKI gromadząc w sumie 306 pkt. Drużyna Zbyszka zdobyła również I miejsce (836 pkt.) ale już na II znalazł się zespół RC Zamość (763pkt.).

Wśród kobiet najlepszą strzelczynią okazała się Małgorzata Gajewska reprezentująca RC Zamość, z wynikiem 251 punktów.

Na podium znaleźli się również Koledzy z RC W kategoriach indywidualnych z pucharami wyjechali: Agata LISIECKA i Jerzy LEŚNIEWSKI z RC Wolsztyn, Andrzej GÓRSKI z RC Zamość Ordynacki, Jakub SŁOMA i Lidia SOBCZYŃSKA z RC Jarosław. W Zamościu pozostał zwycięzca w strzelaniu z pistoletu sportowego Zbyszek KUBINA. Imprezę uatrakcyjniły zaproszone reprezentantki Polski w strzelaniu z łuku, zawodniczki zamojskiego Klubu AGROS wraz ze swoim trenerem Panem STEMPLEM, dając pokaz swoich znakomitych umiejętności.

Podsumowując imprezę śmiało można stwierdzić, że jest ona jedną z nielicznych, cyklicznych, odbywających się konsekwentnie co roku, od 14 lat w naszym Dystrykcie. Zapraszając już dziś na kolejne Mistrzostwa, jubileuszowe bo 15 – te, mamy nadzieję, że poza naszymi wypróbowanymi przyjaciółmi będziemy mieli możliwość spotkania z przedstawicielami kolejnych Klubów.

Do zobaczenia w pierwszą sobotę września 2020r na strzelnicy w Zamościu.

 

Jerzy Liberadzki

Zaproszenie na strzelanie RC Zamość 2019

W związku z obchodami Jubileuszu 25 lecia naszego klubu, które będą miały miejsce 05.10.2019r., jesteśmy świadomi że część naszych przyjaciół nie zdoła z różnych przyczyn dotrzeć w tym czasie do Zamościa.

Corocznie we wrześniu organizujemy zawody strzeleckie z broni sportowej. Mimo iż obie imprezy dzieli jedynie kilka tygodni, nie rezygnujemy z organizacji tych zawodów i dla wszystkich, którzy zechcą się jednak z nami spotkać w okresie powakacyjnym, kierujemy to zaproszenie.

Już po raz czternasty członkowie Zamojskiego Klubu Rotariańskiego mają zaszczyt zaprosić na kolejne, Mistrzostwa w Strzelaniu z Broni Sportowej o Puchar Gubernatora Dystryktu, które odbędą się 7.09.2019 r (sobota) na strzelnicy KSS „VIS” w Zamościu /obok Rotundy /, początek o godzinie 9ºº

Zawody są imprezą głównie integracyjną. Dotychczasowe edycje dowiodły, że sportowa rywalizacja świetnie współgra z dobrą zabawą. W tym roku piknik i podsumowanie zawodów odbędzie się na terenie strzelnicy ok godz. 14.30 po „pełnym rozbrojeniu”.

Patronat nad imprezą objęli: Gubernator Dystryktu 2231 oraz Prezydent Miasta Zamość.

Patronat medialny: Tygodnik Zamojski, Radio ESKA, TV Zamość, portal roztocze.net

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Zbigniew Żukowski tel: 505 130 214

Szczegółowe informacje i formularz rejestracyjny będą dostępne na stronie internetowej RC Zamość www.rotary.zamosc.pl

Uroczyste wręczenie stypendium im. Jana Bulewicza

19 czerwca 2019 roku, w auli szkolnej Liceum Plastycznego, pani dyrektor Marzena Tadeusz powitała gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, a wśród nich: prezydenta miasta Zamość, pana Andrzeja Wnuka, panią Joannę Bulewicz pomysłodawczynię stypendium im. Jana Bulewicza, przedstawicieli Zamojskiego Klubu Rotary dzięki, któremu to stypendium jest przyznawane:  panią Elżbietę Szymańską, pana prezydenta Ryszarda Antosa, pana Adama Budzyńskiego, gości zaproszonych przez panią Joannę Bulewicz oraz nauczycieli i uczniów naszej szkoły.

W czasie uroczystości pani dyrektor Marzena Tadeusz wręczyła uczniom świadectwa z wyróżnieniem, nagrody za zajęcie pierwszych miejsc w konkursach szkolnych, dyplomy za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły. Wręczone zostały także upominki dla młodzieży działającej w Szkolnym Klubie Wolontariatu prowadzonym przez pedagoga szkolnego panią Katarzynę Manachiewicz.

W tym roku stypendium im. Jana Bulewicza, otrzymał uczeń klasy 3a Krzysztof Babiej. Pragniemy przypomnieć, że jest to stypendium przyznawane od czterech lat uczniom wybitnie uzdolnionym w dziedzinie rzeźby. Pani dyrektor po raz kolejny serdecznie podziękowała Zamojskiemu Klubowi Rotary za współpracę i wspieranie młodych talentów naszej szkoły.

W trakcie spotkania pani dyrektor złożyła podziękowania pani Danucie Gudebskiej dzięki, której wzbogacony został szkolny księgozbiór. Pani Danuta Gudebska przekazała szkole bogatą kolekcję albumów i książek z dziedziny historii sztuki. Naszemu darczyńcy serdecznie dziękujemy w imieniu całej społecznośći naszego liceum.

Żródło: www.lpzamosc.pl

18.06.2019 r. – Uroczystość przekazania służby

Wręczenie stypendium wychowance  Domu Dziecka w Zamościu.

W dniu 17.06.2019 roku przedstawiciele RC Zamość, Jerzy Liberadzki, Mirosław Piwkowski oraz Arkadiusz Gajewski odwiedzili Zamojski Dom Dziecka. Powodem wizyty było wręczenie stypendium, które członkowie RC Zamość ufundowali dla Natalii Burak, z przeznaczeniem na przygotowanie do egzaminu maturalnego i wstępnego na studia wyższe.

Życzymy aby nasze wsparcie przyczyniło się do lepszego startu w przyszłe, dorosłe życie.

Zaproszenie na IV Rotariański Rajd po Roztoczu 07-08.06.2019

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress