O nas


logorczam

06 kwietnia 1993 r. z inicjatywy Rotary Club Lublin, doszło w Zamościu do pierwszego spotkania założycielskiego klubu prowizorycznego. Idee rotariańskie prezentowali prof. Grzegorz Leopold Seidler i prof. Jerzy Łopatyński. Rozpoczęły się regularne spotkania klubowe, prace organizacyjne, przygotowano statut i regulamin. 13 lipca 1993 r., w Sądzie Wojewódzkim w Zamościu został zarejestrowany Zamojski Klub Rotariański.  Pierwsze wybrane władze Klubu to: Zbigniew Litwajtis – prezydent, Szczepan Semczuk – Wiceprezydent, Anuta Mazur – sekretarz oraz Adam Bachta – skarbnik. W tym czasie poszerzały się kontakty z klubami rotariańskimi w kraju, członkowie Klubu uczestniczyli w RYLA 1993 Lublin, w Charter Day w Kazimierzu Dolnym, Puławach, Rzeszowie, brali udział w konferencjach rotariańskich. Coraz częściej w spotkaniach Zamojskiego Klubu Rotariańskiego uczestniczyli rotarianie z zagranicy-głównie z Francji Anglii, Szkocji, Ukrainy, Szwecji. W czerwcu 1994 r., zamojskie środowisko rotariański odwiedził Gubernator Dystryktu 2390 z Malmo w Szwecji: Bert Sandman i GunarFjellander. Ostatecznie RC Zamość został zagnieżdżony przez francuskich rotarian z RC Comines i lubelskich rotarian z RC Lublin. Kartę Rotary International klub otrzymał 20 września 1994r. a uroczysty Charter Day miał miejsce 01 pażdziernika 1994 r. Członkami – założycielami Rotary Clubu w Zamościu byli: Adam Bachta, Włodzimierz Bentkowski, Krzysztof Ciuraszkiewicz, Michał Grzegorczyk, Wojciech Karaś, Witold Kowal, Bernard Kowalczyk, Zdzisław Kurys, Zbigniew Litwajtis, Leszek Łojewski, Adam Majkut, Krzysztof Mataczyński, Anuta Mazur, Janusz Nowosad, Witold Paszt, Tomasz Pękalski, Tadeusz Przyczyna, Tomasz Ruczajewski, Szczepan Semczuk, Leszek Siarkiewicz, Andrzej Siemko, Andrzej Śnieżko, Radosław Świerczyński, Marek Urban, Marek Zalewski i Marcin Zamoyski.

Kolejne lata działalności pozwoliły Klubowi wpisać się na stałe w krajobraz zamojskiej społeczności. Liczne akcje charytatywne przyniosły mieszkańcom Zamościa wymierne efekty w postaci specjalistycznej aparatury medycznej i dofinansowanie stowarzyszeń pozarządowych działających na rzecz lokalnej społeczności. Ultrasonograf funkcjonujący w Oddziale Chirurgicznym Szpitala im. Jana Pawła II w Zamościu jest najcenniejszym grantem ufundowanym dla Stowarzyszenia Chirurgów przez RC Zamość i międzynarodową społeczność rotariańską. Kolejne środki finansowe pozyskiwane przez zamojskich rotarian pozwoliły zmodernizować osprzęt tej aparatury. Z funduszy zgromadzonych przez Klub dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Laryngologii w Zamojskim zakupiono mobilny aparat do badania słuchu u małych dzieci. Program prowadzony od lat przez laryngologów pozwala na diagnozowanie schorzeń narządu słuchu u dzieci w wieku nauczania początkowego i zapobieganiu trwałemu kalectwu wśród badanej populacji. Dwie pracownie komputerowe wyposażone w jedenaście komputerów wraz z niezbędnym pakietem programów edukacyjnych oraz dwie drukarki podarowaliśmy 14 maja 2008r. wychowankom Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych „Krok za Krokiem”. Dołożyliśmy również program umożliwiający dżwiękową emisję pisanych zdań i niezbędną do tego klawiaturę Intellikeys. Majowa uroczystość była jednym z efektów wieloletniej współpracy RC Zamość z ośrodkiem „Krok za Krokiem” do której włączyli się francuscy rotarianie z Dystryktów 1640 i 1520 współtworząc matching grant 58165. Nie pierwszy zresztą. W 2006 roku ten sam „zespół grantowy” sfinansował „Salę Doświadczeń Świata”. To pomieszczenie, które poprzez światłowody i projektory oddziałuje na emocje dzieci, pobudza je lub uspakaja, motywuje do ruchu, usprawnia postrzeganie i uczy orientacji w terenie.

Wśród innych wymiernych efektów działalności zamojskich rotarian należy wymienić ufundowanie stołu do masażu dla Stowarzyszenia Kobiet po Mastektomii i sprzętu rehabilitacyjnego dla Ośrodka Pobytu Dziennego dla Osób Niepełnosprawnych przy Zarządzie Rejonowym PCK w Zamościu Zamojski Rotary Club patronuje także wielu akcjom inicjowanym przez organizacje pozarządowe: konkursom plastycznym dla dzieci z Ośrodka na Rzecz Intergacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, zbiórkom pieniędzy na dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z ubogich rodzin organizowanym przez PCK ” Gorączka Złota”. RC Zamość pokrył koszty pobytu grupy polskich dzieci z Ukrainy w stanicy harcerskiej na Roztoczu, był fundatorem nagrody dla zwycięzcy w konkurencji osób niepełnosprawnych w Międzynarodowym Biegu im. Dzieci Zamojszczyzny, współorganizował kolacje wigilijne dla najuboższych mieszkańców Zamościa. Fundusze na finansowanie tych przedsięwzięć pochodzą z dochodów jakie RC Zamość uzyskuje m.in. z tradycyjnej już aukcji dzieł sztuki podczas corocznych Bali Charytatywnych „ANDRZEJKI ROTARIAŃSKIE” oraz z darów indywidualnych darczyńców – rotarian. Szczególnie cenimy sobie działania charytatywne w zakresie wspierania budowy Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla pacjentów onkologicznych w Wychodach gm. Zamość realizowane od 2007 roku na rzecz Stowarzyszenia Kobiet po Leczeniu Raka Piersi Amazonki w Zamościu. Dwie osoby zostały delegowane przez RC Zamość w ramach GroupStudy Exchange na wizytę w USA. Również inni nasi stypendyści studiowali w Stanach Zjednoczonych.

W ramach wymiany Grup Studyjnych gościliśmy młodych amerykanów GroupStudy Exchange USA – Illinois D6490 i hindusów GSE Indie: Maharashtra D3130 oraz Madras South D3230. To okazja wymiany kulturalnej i zawodowej dla młodych między 25 a 40 lat i w początkowym okresie ich zawodowej kariery. Wymiana doświadczeń i poglądów na życie zawodowe i prywatne. Międzynarodowa współpraca z RC Guingamp (Francja) i RC Melkoham (Anglia) zaowocowała kompletnym wyposażeniem w miejscowości Gokulapuram (Indie, stan Madras) szkoły podstawowej dla 250 dzieci z 18 wsi w promieniu 20 km, na południe od miasta Madraschennai (Tamil Nadu) z całym zapleczem infrastrukturalnym. Inicjatorzy tej akcji z klubów: francuskiego i zamojskiego/ Jerzy Liberadzki / zostali uhonorowani medalami Paula Harrisa. Fascynacja Indiami i wzajemne kontakty zaprowadziła nas do miejscowości Rajkot gdzie Rotary Club Rajkot realizuje projekt Rotary Midtown DollsMuseum – podróż dookoła świata oraz zgłębianie kultury i tradycji poprzez lalki z całego świata. Jako pierwsze z Polski z RC Zamość do muzeum wraz z opisem przesłaliśmy regionalne lalki ceramiczne w stroju biłgorajskim. Wymienione dokonania stanowią o obliczu klubu i świadczą o realizacji w codziennej działalności rotariańskiego ideału służby społeczeństwu.

Hymn Rotary

Wieczny Boże, zwracamy się ku Tobie,

Abyśmy byli uczciwi i niezłomni.

Udziel nam Twej siły, aby uczynić nas silnymi,

By służyć dobru i unikać zła.

Pomóż nam dążyć do szlachetnego celu

I okazywać naszą wiarę poprzez naszą pracę.

Udziel nam rozważnego serca,

Gotowego, by chętnie służyć potrzebom innych

Poprzez dobry uczynek i myśl

I niech nasza pomoc będzie bezinteresowna,

Aby w naszym życiu znana była prawda:

Człowiek nie żyje tylko dla siebie.

Boże wszystkich narodów, usłysz naszą modlitwę

Za wszystkich ludzi wszędzie

I spraw, byśmy za sprawą Rotary

Poprowadzili świat ku lepszym czasom,

Kiedy nienawiść, walka i wojny ustaną

I cały świat pozna Twój pokój.

Oryginalny tekst angielski A. R. Moore

Tłumaczenie Andrzej M. Hrabiec

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress