RI

Rotary International (RI) to najstarsze stowarzyszenie tzw. klubów służebnych (service clubs) na świecie. Zrzesza około 32 000 klubów Rotary w prawie 170 krajach. Należy do nich ponad 1 200 000 Rotarian. Członkowie klubów wywodzą się ze wszelkich środowisk zawodowych, religijnych, politycznych i kulturowych, a łączy ich chęć pomocy lokalnym społecznościom oraz światu.

Celem działalności Klubów Rotary jest wspieranie i umacnianie ideału służby, jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć, a w szczególności:

  1. rozwijanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich jako możliwości niesienia pomocy
  2. promowanie wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej i w ramach zawodów
  3. promowania wszelkich form pracy społecznej oraz nobilitowania zawodu wykonywanego przez każdego Rotarianina jako możliwości służenia społeczeństwu
  4. stosowania ideału służby przez każdego Rotarianina w życiu osobistym, zawodowym i społecznym
  5. propagowanie zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju poprzez światową wspólnotę osób o różnych zawodach, połączonych ideałem służby.

Motto Rotary: Service AboveSelf (Służba ponad własne interesy).

Klub służebny (organizacja służebna) to ochotnicza, działająca nie dla zysku organizacja, której członkowie spotykają się regularnie w celu pomocy potrzebującym osobom w lokalnych społecznościach. Pomoc ta przekazywana jest w formie pracy własnej członków klubu i/lub poprzez zbieranie pieniędzy i przekazywanie ich na określone (np. przez inne organizacje) cele. W pierwszym rzędzie misją klubu jest służba; dodatkowo członkowie klubów okazują sobie wsparcie, spotykają się i inspirują wzajemnie do indywidualnego rozwoju.


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress